(Bývalí) členové ÚLUG/LING FF UK


Oddělení obecné lingvistiky 1993 až září 2017

(v chronologickém řazení)

 

Doc. PhDr. Pavel Novák, CSc.
(od počátku do roku 2006)
» webová prezentace
Prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc.
(od počátku do roku 2008)
» historická osobní stránka
Doc. PhDr. Ladislav Nebeský, CSc.
(od počátku do roku 2008)
» historická osobní stránka
Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
(od počátku do roku 2017)
» historická osobní stránka
Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
(od počátku)
» aktuální osobní stránka
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
(od roku 2004)
» aktuální osobní stránka
Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
(od roku 2011 do roku 2017)
» historická osobní stránka
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
(od roku 2011 do roku 2017)
» historická osobní stránka
Doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
(od roku 2011)
» aktuální osobní stránka
Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
(od roku 2012)
» aktuální osobní stránka
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
(od roku 2012)
» aktuální osobní stránka

 

Navigace

 

Poslední aktualizace: 26. 12 2020, 15:33. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.