Jan Křivan


Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (*1982)
odborný asistent a tajemník LING do září 2017

aktuální kontakt

Specializace: lingvistická typologie, morfosyntax, sémantika,
jazykovědná bohemistika

 

 

 

Navigace

 

Poslední aktualizace: 26. 12 2020, 15:30. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.