Publikace


Vybraná publikační činnost

  • Etnometodologické inspirace. [= monotematické číslo Sociologického časopisu/Czech Sociological Review 46 (4).] Ed. Jiří Nekvapil. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2010 . - 497-680 s.
  • O historii, teorii a modelech jazykového plánování. - Slovo a slovesnost 71, 2010, č. 1, s. 53-73. Angl., něm. res. [text PDF]
  • Jiří Nekvapil & Tamah Sherman. Pre-interaction management in multinational companies in Central Europe. - Current Issues in Language Planning 10, 2009, č. 2, s. 181-198.
  • Pavel Novák. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. (Eds. J. Křivan, J. Januška, J. Chromý.) Praha: Akropolis, 2010. 340 s. [prezentace]
  • Jiří Nekvapil & Tamah Sherman (eds.) Language Management in Contact Situations. Perspectives from Three Continents. [series] ed. by J. Nekvapil, T. Sherman, P. Kaderka. - Frankfurt a. Main, Lang 2009 . - 255 s.

  • Jiří Nekvapil & Tamah Sherman. Czech, German and English: finding their place in multinational companies in the Czech Republic. - In: Language, Discourse and Identity in Central Europe. Ed. by Jenny Carl, Patrick Stevenson. - Houndmills 2009. S. 122-146.
  • Viktor Elšík. Loanwords in Selice Romani, an Indo-Aryan language of Slovakia. In: Martin Haspelmath & Uri Tadmore (eds.) Loanwords in the world’s languages: A comparative handbook of lexical borrowing. Berlin & New York: Mouton de Gruyter 2009, pp. 260-303. [manuscript pdf]
  • Jiří Nekvapil, Marián Sloboda, Peter Wagner. Mnohojazyčnost v České republice. Základní informace = Multilingualism in the Czech Republic. Basic Information. - Praha: Nakl. Lidové noviny 2009 . - 117 s.
  • Viktor Elšík & Yaron Matras. Markedness and language change: The Romani sample. (= Empirical Approaches to Language Typology, 32.) Berlin & New York: Mouton de Gruyter 2006. xxiv + 475 pp.

Další publikační činnost členů LING je zveřejňována na osobních stránkách.

 

Poslední aktualizace: 13. 10 2012, 01:00. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.