Historie


Ústav vznikl v roce 1993 jako jeden z pokračovatelů katedry lingvistiky a fonetiky pod názvem Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, od 1. října 2012 se přejmenoval na Ústav obecné lingvistiky.

Ve svém oborovém působení navázal na dlouhou tradici obecné jazykovědy na FF UK.

Od roku 1990/91 bylo na FF UK otevřeno magisterské studium lingvistiky a fonetiky, které Ústav od roku 1993 zajišťoval společně s Fonetickým ústavem. Vedle toho samostatně zajišťoval doktorský obor obecná lingvistika a také pregraduální výuku finštiny, maďarštiny, albánštiny a arménštiny. Od roku 2009/2010 se otevřelo bakalářské a poté i navazující magisterské studium obecné lingvistiky. Výuka ostatních jazyků/filologií byla postupně ukončena (albánština, arménština) nebo přesunuta pod jiné katedry FF UK (maďarština, finština).

Prvním ředitelem Ústavu byl od roku 1993 doc. Pavel Novák, na kterého v roce 2000 navázal doc. Zdeněk Starý. Od září 2011 do roku 2014 byla ředitelkou doc. Mirjam Friedová. V letech 2014-2018 byl ředitelem dr. Pavel Machač. Tyto stránky se věnují období do září 2017. K dalšímu vývoji pracoviště viz aktuální stránky Ústavu.

Na těchto historických stránkách naleznete profily bývalých členů Ústavu (včetně zvláštních stránek věnovaných prvnímu řediteli Ústavu doc. Pavlu Novákovi), webové prezentace lingvistických projektů a událostí, které Ústav pořádal během uvedených cca 25 let, a také praktické odkazy na různé informační zdroje (včetně např. databanky dostupných gramatik jazyků světa).

 


 

 

 

Poslední aktualizace: 26. 12 2020, 13:38. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.