Prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. (*1936)


Profesor obecné lingvistiky (členem do září 2008)
Ústav obecné lingvistiky, FF UK

E-mail: palek•ruk.cuni.cz

Prof. Palek vyučoval:

1) Dějiny lingvistiky
2) Výpočetní technika pro lingvisty   
3) Stará arménština (grabar)
4) Formální lingvistika I
5) Formální lingvistika II
6) Filosofie jazyka a sémiotika

1) Stáhnout [RTF]

2) Detailní znalost textových editorů – Word, tvorba samostatných databázových aplikací (Access), použití aplikací – T-Series; Schopnost aplikovat lingvistický program OCP; elementární znalost práce s tiskárnami, scannerem a dalšími médii.

3) Gramatika grabaru – odlišnost proti Moderní arménštině. Typologická charakteristika grabaru, četba textů: Nový Zákon, historici: Pawstos Buzand, Jeghiše, atd.

4) určeno pro začátečníky – Základní pojmy distribuční analýzy: pozice, segment, distribuce, typy distribucí, omezení využití distribuční analýzy, transformace (Harris), základní pojmy generativní gramatiky, formální aparát – frázové pravidlo, transformační – apriorní požadavky na transformace, omezení a nedostatky. Proč hloubková a povrchová struktura – filtry, přechod k EST a GB teorii. Základní pojmy a problémy X-bar syntaxe, základy GB teorie, pojem řízení a vázání, prázdné kategorie, LF, problémy Gb teorie. Alternativní koncepce – relační gramatika, funkční atd.
Literatura: Radford: Transformational Syntax – a student guide to EST, Haegeman – Introduction to GB,

5) určeno pro doktorandy – Speciální problémy minimalistické koncepce – smysl Merge a Demerge, princip linearizace a vztah k GB problematice scrambling, koncepce pro řešení rozštěpených konstrukcí, řešení anafory v min. koncepci
Literatura: Vivian Cook: Universal Grammar, Chomsky: The minimalist program

6) Sémiotika podle Ch.S.Peirce, Morris, pojetí významu z hlediska soudů a modálních propozic, rozdíl predikátů: značit a mínit – důsledky pro pojetí významu, problémy sémantiky a pragmatiky, role propozičních postojů
Literatura: B. Palek (ed.) Sémiotika, Schiffer: Meaning; Tondl: Úvod do sémantiky

Publikace (knižní):

  • B. Palek: Úvod do obecné jazykovědy, Praha 1989
  • B. Palek (ed.): Sémiotika, Praha 1997, Karolinum
  • B. Palek (ed.): Proceedings of LP'94, Item Order in Natural Languages Prague August 16–18, 1994 Charles University Press, 1995
  • B. Palek (ed.): Proceedings of LP'96, Typology: prototypes, item orderings and universals, Prague, August 20–22, 1966, Copyright © by Charles University Press, 1967
  • Osamu Fujimura, Brian D. Joseph and Bohumil Palek (eds.): Proceedings of LP'98, Item Order in Language and Speech Columbus, The Ohio State University, September 15–20, 1998 Prague 1999, COPYRIGHT © 1999 by CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE – THE KAROLINUM PRESS

 

Navigace

 

Poslední aktualizace: 01. 10 2017, 19:25. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.