Tamah Sherman


Správa

Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Externí spolupracovnice

Pracovnice Oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk česky AV ČR, kontakt

Oblasti odborného zájmu: sociolingvistika a sociologie jazyka, jazykový management, individuální a společenský multilingvismus, pragmatika a interakce, jazykové komunity v České republice, kvalitativní metody ve výzkumu

Email: sherman•ujc.cas.cz

Konzultace: čas a místo podle dohody e-mailem

 

Do ledna 2017 odborná asistenka Ústavu obecné lingvistiky FF UK.

 

 

Poslední aktualizace: 13. 10 2012, 00:40. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.