Informační zdroje

Software


Úprava zvuku

 • Audacity. Základní práce se zvukovým signálem. Informace.

Fonty

 • Charis SIL (unicodový font s řadou užitečných znaků různých psacích soustav; včetně IPA). Download [zip].

Zpracování nahrávek

 • Elan. Program pro rozsáhlou anotaci na různých rovinách. Informace.
  [O celém projektu zde: The Language Archiving Technology portal. MPI Nijmegen. Informace.]
 • Praat. Program pro detailní fonetickou anotaci. Informace.
 • Toolbox. Program pro uspořádání a analýzu terénních dat. Informace.

Vizualizace

 • Syntax tree generator. Tvoří ze závorek stromové grafy (online). Link.

Prohledávání

 • KwicKwic. Program, který chytře prohledá různé korpusy textů. Informace.

Statistická analýza

 • R-project. Programové prostředí pro statistické výpočty a modelování. Informace.
 • KH Coder. Program pro kvantitativní analýzu textů japonštiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny a španělštiny. Informace.

 

 

Poslední aktualizace: 11. 4 2017, 13:01. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.