Informační zdroje

Literatura


Knihy

  Knihovna Jana Palacha

 • Většina dostupných obecnělingvistických knih je součástí fondu knihovny Jana Palacha (KJP), ve kterém lze vyhledávat přes CKIS - katalog knihoven FF UK. V katalogu najdete i elektronické knihy a další zajímavé knihy, které jsou uloženy v jiných jazykovědně zaměřených knihovnách FF UK.
 • NKP

 • Jako další knihovnu s řadou zajímavých titulů lze doporučit zejména Národní knihovnu.
 • LangSci Press - nakladatelství v režimu open access

 • Lingvistické nakladatelství Language Science Press je provozované přímo lingvisty. Vydávají se zde v několika řadách volně přístupné knihy, které procházejí standardním recenzním řízením. Knihy vycházejí elektronicky a je možné si je objednat za rozumné ceny i v tištěné podobě.

Elektronické zdroje

Univerzita Karlova (Filozofická fakulta) zajišťuje přístup k řadě elektronických zdrojů.

  UK A-Ž: Discovery služba Univerzity Karlovy

 • Služba Discovery slouží jako vstupní brána. Lze přes ni vyhledat většinu dostupných zdrojů na UK (nejen elektronických, ale i tištěných z fondů různých knihoven UK). Po přihlášení univerzitním účtem je pak obvykle možné propracovat se k plnému textu v pdf.
 • Služba je plně funkční z fakultní sítě, pomocí VPN nebo po autentizaci heslem CAS. Více pod tímto odkazem.
 • Portál elektronických zdrojů UK

 • Přes portál PEZ se dostanete jak ke službě discovery, tak k jednotlivým službám (tj. konkrétním souborům zdrojů, např. Ebrary). Můžete zde také vyhledávat napříč zdroji dostupné e-knihy a e-časopisy podle názvu (viz níže portál časopisů).
 • Pro vzdálený přístup platí obdobné jako výše.
 • Portál elektronických časopisů UK

 • Přes Portál elektronických časopisů můžete vyhledávat přímo určité časopisy podle názvu a listovat v jejich jednotlivých ročnících.
 • Pro vzdálený přístup platí obdobné jako výše.

Bibliografie

  Google Scholar

 • K vyhledání vhodného článku nebo knihy je možné také použít Google Scholar. Můžete začít zde.
 • Google Scholar

 

 

Poslední aktualizace: 08. 9 2016, 00:45. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.