Jazyky světa [Praktické]

Informační zdroje

Deskripce jazyků světa


Tato sekce ukazuje na dostupné informace o jazycích světa:

  • V pododdílu Dostupné gramatiky a přehledy jsou shromažďovány odkazy na gramatiky a přehledy o struktuře jazyků (pokud nejsou k dispozici gramatiky). V seznamu jsou zdroje publikované online a dále ty tištěné, které najdete v knihovně Jana Palacha nebo v Národní knihovně.
  • Pododdíl Studie v příruční knihovně separátů obsahuje soupis všech studií o jednotlivých jazycích, které lze zapůjčit v příruční knihovně LING.

Legenda

  • Jazyky jsou kategorizovány podle makro/areálů.
  • Pole vztahující se k jednotlivé studii/gramatice obsahuje pod názvem jazyka odkaz do katalogu Glottolog (kde lze o daném jazyce vyhledat řadu dalších informací/referencí).
  • Pod odkazem Více informací nebo Langdoc najdete odkaz na konkrétní bibliografickou referenci, obvykle Langdoc.
  •  

 

Poslední aktualizace: 08. 9 2016, 00:45. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.