Viktor Elšík

Předchozí kurzy


Kurzy na FF UK

 

Dialektologie a dějiny romštiny


REALIZACE

dvousemestrální přednáška (2/0 + 2/0);
předmět ROM0417 "Romské dialekty ve světě" (romistika, magisterské studium dvouborové, II. cyklus) = ROM0507 "Romské dialekty ve světě" (romistika, magisterské studium navazující jednooborové)

SYLABUS

Kurz pokrývá základní témata dialektologie romštiny (v prvním semestru) a jejích vnitřních i vnějších dějin (v druhém semestru). Úvodní přednášky jsou věnovány metodologickým a teoretickým otázkám dialektologie a historické lingvistiky. Jádrem prvního semestru je sociolingvistický a strukturní přehled jednotlivých nářečních skupin romštiny. Druhý semestr je věnován otázkám historické rekonstrukce romštiny a přehlednému shrnutí vývoje romských dialektů ve vybraných oblastech lexika, hláskosloví a gramatiky.

PODMÍNKY
 1. Základní strukturní znalost tzv. slovenské romštiny.
 2. Schopnost číst odborné texty v angličtině a němčině.

ATESTACE: ZK po druhém semestru
 1. Písemná seminární práce (min. 5 stran).
 2. Písemný test.
LITERATURA

  Seznam povinné a doporučené literatury [PDF, 167KB]

MATERIÁLY

  I. semestr – dialektologie romštiny

  1.Dialektologie: základní pojmyHANDOUT [126KB]CTENI
  2.Modely klasifikace romských dialektůHANDOUT [199KB]CTENI
  3.Tzv. pararomštinyHANDOUT [147KB]CTENI
  4.Britské romské dialekty
  5.Sintské a manušské romské dialektyHANDOUT [241KB]CTENI
  6.Finské romské dialektyCTENI
  7.Severovýchodní romské dialektyHANDOUT [412KB]
  8.Centrální romské dialektyCTENI
  9.Balkánské romské dialektyCTENI
  10.Vlašské romské dialekty
  11.Ostatní romské dialektyCTENI

  II. semestr – dějiny romštiny

  1.Historická lingvistika: základní pojmy
  2.Indo-árijské dědictví I: proto-romská fonologie (Michael Beníšek)HANDOUT [194KB]CTENI
  3.Indo-árijské dědictví II: proto-romská morfologie (Michael Beníšek)HANDOUT [211KB]
  4.Romština a ostatní "domské" jazyky (Michael Beníšek)HANDOUT [208KB]CTENI
  5.Raná romština a její rekonstrukceCTENI
  6.Romština v kontaktu I: lexikální přejímkyCTENI
  7.Romština v kontaktu II: gramatické přejímkyCTENI
  8.Od rané romštiny k dnešním dialektům I: fonologie
  9.Od rané romštiny k dnešním dialektům II: nominální morfologieCTENI
  10.Od rané romštiny k dnešním dialektům III: verbální morfologieHANDOUT [184KB]
  11.Od rané romštiny k dnešním dialektům IV: syntaktické strukturyCTENI