Jiří Nekvapil


Správa

Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Docent obecné lingvistiky, Ústav obecné lingvistiky, FF UK

Specializace: sociolingvistika, pragmatika, analýza diskurzu, etnometodologická konverzační analýza, jazykový management, lingvistická antropologie

Email: jiri.nekvapil•ff.cuni.cz

Konzultace: čtvrtek 10.00–11.00, nám. Jana Palacha 2, číslo dveří 419a

 

 

 

Poslední aktualizace: 13. 10 2012, 00:40. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.