Lenka Fárová


Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (*1970)
Odborná asistentka, oddělení finštiny, Ústav obecné lingvistiky, FF UK

Specializace: finský jazyk a kultura

E-mail: farova•ff.cuni.cz

Konzultace: v ZS 2014/2015 středa 14,00-15,00, hlavní budova, číslo dveří 420

Vyučované předměty 2014/2015:

 • Praktický kurz finského jazyka Ia
 • Praktický kurz finského jazyka Ib
 • Praktický kurz finského jazyka II
 • Úvod do kultury Finska
 • Úvod do studia jazyka
 • Morfologie
 • Lexikologie
 • Historický vývoj finštiny a základy ugrofinistiky

Spolupráce na projektech:

 • 2005–2009 - výzkumný záměr Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (hlavní řešitel doc. Z. Starý; MSM 0021620825), název dílčího úkolu: Jazykové struktury a komunikace – finský lexikon v kontrastivním pohledu (řešitelka)

 • 2005–2011 - projekt paralelních korpusů Intercorp - součást výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (číslo 0021620823); vytváření česko-finského paralelního korpusu, viz http://www.korpus.cz/intercorp.

 • 2012-2015 - projekt paralelních korpusů Intercorp, součást projektu Český národní korpus podporovaného MŠMT ČR v rámci programu pojekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace (číslo LM2011023), viz http://ucnk.ff.cuni.cz/intercorp/.

 • 2007–2011 - mezinárodní projekt korpusu finštiny jako druhého jazyka Kansainvälinen oppijansuomen korpus (International Corpus of Learner Finnish) - Univerzita v Oulu, Finsko, viz http://www.oulu.fi/hutk/sutvi/oppijankieli)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie:
 • Fárová, Lenka - Kulkki-Nieminen, Auli: "Švejk tekee toisin" - Suomalais-tšekkiläiset kirjallisuussuhteet. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus -julkaisuja 35. Tampere 1996. 113 stran.
 • Valence finských sloves. FF UK, Praha 2002 (nepublikovaná). 163 stran. Teze disertační práce (doc.)
Odborné články:
 • Odyssea Pentti Saarikoskiho. In: Světová literatura 2/1993, s. 57.
 • Česko-finské kulturní vztahy. In: Jutikkala, Eino - Pirinen, Kauko: Dějiny Finska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001, s. 308-317. ISBN 80-7106-406-8
 • Josef Holeček a jeho překlady finské "lidové" poezie. In: Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček (1853-2003). Sborník ke 150. výročí narození dvou protichůdců. Opera litterarum bohemicarum studentium et magistrorumque 1. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2004, s. 174-180. ISBN 80-7308-068-0 Rukopis (.doc)
 • Finsky psaná literatura. In: Literatura ve světě 2004 (ed. Hana Zahradníčková), Labyrint, Praha 2005. ISBN 80-86349-20-9
 • Finská literatura. In: Literatura v Evropě 2005 (ed. Eva Schliesová), Labyrint, Praha 2006. s. 87-91. ISBN 80-86349-23-3
 • Zlatý věk finského výtvarného umění. Malířství a sochařství 1880–1910. In: Suomi a my. Sborník k 90. výročí nezávislosti Finska (eds. Michal Švec, Lukáš Snopek). Občanské sdružení Aegyptus, Moravská Třebová 2007, s. 29-33. ISBN 978-80-903443-1-0
 • Fárová, L. – Švec, M. Bibliografie překladů finské, finskošvédské a sámské literatury do češtiny a v češtině vydaných publikací o Finsku. In: Suomi a my. Sborník k 90. výročí nezávislosti Finska (eds. Michal Švec, Lukáš Snopek). Občanské sdružení Aegyptus, Moravská Třebová 2007, s. 77-117. ISBN 978-80-903443-1-0
 • Finská literatura. In: Literatura ve světě – svět v literatuře (ed. Petr Kitzler). Labyrint, Praha 2008, s. 124-131. ISBN 978-80-86349-32-9
 • Dlask, J. – Fárová, L. Překlady finské literatury v období 1945-2007 z hlediska literární sociologie. In: Tajemná translatologie? – Cesta k souvislostem textu a kultury (ed. Eva Kalivodová et al.). Ústav translatologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2008, s. 27-37. ISBN 978-80-7308-247-5
 • Fárová, L. – Lindroos, H. Katsauksia suomen kielen yliopisto-opetukseen Unkarissa ja sen lähialueilla – Praha. In: Folia Uralica Debreceniensia 15. Debrecen, 2008, s.175-179. ISSN 0239-1953
 • Elämäni suomen kanssa. In: Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin – suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla (ed. Marjut Vehkanen). CIMO, Helsinki 2009, s. 203-205. ISBN 978-951-805-288-6
 • Čermáková, A. & Fárová, L., Keywords in Harry Potter and their Czech and Finnish Translation Equivalents. In: František Čermák, Aleš Klégr, Patrick Corness (eds.): InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. NLN. Praha 2010.
 • Jak vysoká je cena za přežití? (doslov) In: Oksanen, Sofi: Očista (Puhdistus). Odeon, Praha 2010. S. 291-296. ISBN 978-80-2071319-3
Redakce:
 • Almanach severských literatur. Redakce: Viola Čapková, Lenka Fárová, Helena Kadečková, Hilkka Lindroos-Čermáková, Jarka Vrbová. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 1997. ISBN 80-85899-23-X
 • Almanach severských literatur. Redakce: Lenka Fárová, Dagmar Hartlová, Helena Kadečková, Viola Parente-Čapková, Jarka Vrbová. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2000. ISBN 80-85899-92-2
 • Jan Čermák: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě. Academia, Praha 2014. ISBN 978-80-200-2291-2
Překlady z finštiny:
 • Saarikoski, Pentti: Dny v Praze - ukázky z prózy, výběr z básní. In: Světová literatura 2/1993, s. 58-64. ISSN 0039-7075
 • Jutikkala, Eino - Pirinen, Kauko: Dějiny Finska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001. 408 stran. ISBN 80-7106-406-8
 • Tamminen, Petri: Nikoho neobtěžovat (výbor povídek). In: A2 6/2008, s. 26-27. ISSN 1801-4542.
 • Lehtolainen, Leena: Spirála smrti (Kuoleman spiraali). Hejkal, Havlíčkův Brod 2009. ISBN 978-80-86026-71-8.
 • Baltzar, Veijo: V lásce a válce (úryvek z knihy). In: Romano džaniben, 16. Ročník, 1/2010. S. 152-160. ISSN 1210-8545.
 • Havukainen, Aino, Toivonen, Sami: Tatu a Patu Superhrdinové (Tatu ja Patu Supersankareina). Albatros, Praha 2013. ISBN 978-80-00-03146-0.
 • Havukainen, Aino, Toivonen, Sami: Tatu a Patu Vesmírné dobrodružství (Tatun ja Patun avaruusseikkailu). Albatros, Praha 2013. ISBN 978-80-00-03342-6.
 • Lehtolainen, Leena: Bodyguardka (Henkivartija). Argo, Praha 2014. ISBN 978-80-257-1082-1.

Recenze:

- odborné
 • Iso suomen kielioppi. Časopis pro moderní filologii. Roč. 88, č. 1 (2006), s. 51-54. ISSN 0862-8459
- další (finská beletrie)
 • Má člověk vůbec právo vlastnit živou bytost? LN, 9.9.2003 (Johanna Sinisalo: Ne před slunce západem. One Woman Press, Praha 2003) ISSN 0862-5921
 • Je těžké být mužem, LN, 18.10.2003 (Juha Seppälä: Velké příběhy. Havran, Praha 2003) ISSN 0862-5921
 • Z Helsinek až na konec Evropy a zas zpátky. Tvar, roč. 15, č. 6, s. 22 (Mika Waltari: Cesta do Istanbulu. Hejkal, Havlíčkův Brod 2003) ISSN 0862-657X
 • Jízda virtuální gondolou, LN, 7.8.2004 (Hannu Raittila: Canal Grande, Praha 2004) ISSN 0862-5921
 • Dítě uvězněné ve vlastním těle, LN, 4.2.2006, Orientace, s.VI (Asko Sahlberg: Pírko. Havran, Praha 2005) ISSN 0862-5921
 • Nelítostný boj o domov, LN, 15.4.2006, Orientace, s.VI (Kari Hotakainen: Na domácí frontě. Dybbuk, Praha 2006) ISSN 0862-5921
 • Lehká četba – o smrti. Tvar, roč. 18, č.1, s. 21 (Arto Paasilinna: Autobus sebevrahů. Hejkal, Havlíčkův Brod 2006) ISSN 0862-657X
 • Otec i syn i Petrohrad svatý. In: A2. Praha. Roč. 3, č. 43 (20071024), s. 7. ISSN 1801-4542.
 • Kolik tváří má samota? In: A2. Praha. Roč.4, č. 2 (20080109), s. 7. ISSN 1801-4542.
 • Kdo potřebuje hrdinu. In: A2. Praha. Roč. 5, č. 10 (20090513), s. 7. ISSN 1801-4542
 • Jak se dožít dospělosti. In: A2. Praha. Roč. 5, č. 25. ISSN 1801-4542
 • Poflakování, zevlování, bytí. In: A2. Praha. Roč. 6, č.22, s. (Rimminen, Mikko: Igelitkové pivo. Kniha Zlín 2010). ISSN 1803-6635.
 • Veijo Baltzar: Musta tango. In: Romano džaniben, 16. Ročník, 1/2010. S. 164. ISSN 1210-8545.
 • Veijo Baltzar: Sodassa ja rakkaudessa. In: Romano džaniben, 16. Ročník, 1/2010. S. 165-166. ISSN 1210-8545.
 • Slova, mlčení a jazyk. In: A2. Praha. Roč. 7, č. 10 (20111105) s. 9. (Kari Hotakainen: Role člověka. Dybbuk, Praha 2011). ISSN 1803-6635.
 • Bůh umlká, ale slunce vychází a zapadá. In: A2. Praha. Roč.7, č. 14, s.? (Kristina Carlson: Zahradník pana Darwina. Mladá fronta, Praha 2011). ISSN 1803-6635.
 • Dokonalá žena nezvrací. In: Hospodářské noviny 9. 3. 2012 (Sofi Oksanen: Stalinovy krávy. Odeon, Praha 2012). ISSN 1213-7693
 • Co ke štěstí potřebuje finský muž. (Arto Paasilinna: Šťastný muž. Hejkal, Havlíčkův Brod 2012). In: www.iliteratura.cz (http://www.iliteratura.cz/Clanek/30511/paasilinna-arto-stastny-muz), 7. 9. 2012
 • Moc peněz a zásahy shůry. (Kari Hotakainen: Slovo boží. dybbuk, Praha 2012). In: www.iliteratura.cz (http://www.iliteratura.cz/Clanek/31113/hotakainen-kari-slovo-bozi), 15. 1. 2013
 • Cit, který se únavně opakuje pořád znovu a znovu (Mika Waltari: Láska a tma. Hejkal, Havlíčkův Brod 2013) In: www.iliteratura.cz (http://www.iliteratura.cz/Clanek/32079/waltari-mika-laska-a-tma), 3.10.2013
 • Útěk na konec světa, kde psům zamrzá štěkot v hrdle (Kristina Carlson: Na konec světa. Dybbuk, Praha 2014). In: www.iliteratura.cz (http://www.iliteratura.cz/Clanek/33613/carlson-kristina-na-konec-sveta), 8.9.2014
 • Když dochází voda (Emmi Itäranta: Strážkyně pramene. Plus, Praha 2014). In: www.iliteratura.cz (http://www.iliteratura.cz/Clanek/33641/itaranta-emmi-strazkyne-pramene), 17.9.2014 
Rozhovory:

Další recenze a články také na www.iliteratura.cz, oddíl KIRJA (http://www.iliteratura.cz/Sekce/819/kirja-finsko)

 

 

Poslední aktualizace: 13. 10 2012, 14:21. Správce stránek: Jan Křivan. Vyrobeno pomocí PSPad.